SELBU TRYKK 

VASKERI

ASVL

Equas

Vaskeriet er en skjermet del av bedriften for de som er på varig tilrettelagt arbeid.
Vaskeriet er etablert på Selbu Sykehjem. 

Vaskeriet

Et profesjonelt vaskeri som primært vasker tøy for Selbu sykehjem, hjemmetjenesten og øvrige helsetilbud. Tar også på seg mindre vaskeoppdrag ved behov.

På vaskeriet har vi to faste ansatte og fem deltakere. 

Det som er det viktigste målet på vaskeriet er å skape et arbeidsmiljø som gjør at  de som er der trives og har det bra på jobb. Forutsigbarhet er et nøkkelord i denne  sammenhengen. 

Vi prøver å ha varierte arbeidsoppgaver, og alle har oppgaver de spesielt har ansvar for.