Gjør hverandre gode

ASVL

Equas

Kort om oss

Hos oss har vi fokus på menneskets egne ressurser, og å styrke disse, slik at deltakerne på tiltak våre blir i bedre stand til å identifisere sine egne utfordringer og jobbe med dem.

Vi tilpasser tiltaksløpet til den enkeltes behov og interesser, så langt det lar seg gjøre.  Alle deltakere på tiltak er med på å legge opp sitt eget tiltaksløp i samarbeid med tilrettelegger. Humor og sosial inkludering er viktige faktorer for å skape et godt arbeidsmiljø hos oss.

Vi kan tilby varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver for mennesker med ulike behov for arbeidstilpassing og arbeidspraksis.

Last ned: Årsrapport 2019

Last ned: Årsplan 2020

Tiltaksordninger

VTA (Varig tilrettelagt arbeid) – 15 plasser

Tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Noen av våre VTA-ansatte jobber på trykkeriet og vaskeriet, men de fleste hospiterer hos bedrifter rundt omkring i Selbu og Tydal. Vi jobber for å finne den jobben som tilfredsstiller den enkeltes behov og interesser. Dette meldes inn fra NAV. Kravet er at deltakerne har uføretrygd og behov for aktivitet.

AFT (arbeidsforberedende trening) – 6 plasser

Dette er et arbeidsrettet tiltak for mennesker som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning.

I AFT er målet å lære seg det grunnleggende i arbeidslivet og utvikle sine karriereferdigheter. Tiltaksløpet tilpasses den enkelte deltaker og bestillingen fra NAV, men målet er å ha utprøving i det ordinære arbeidslivet så raskt som mulig. Tiltaket inneholder ulike kartlegginger og tett veiledning og oppfølging hele veien.

Arbeidstrengingsarenaer

Vi har både skjermede og ordinære arbeidstreningsarenaer. Ofte benytter vi en kombinasjon av dette, slik at de fleste på tiltak starter på en skjermet arena i begynnelsen. De arenaene vi har er:

 • Ferdiggjøring av trykksaker
 • Drift av kantine
 • Skanningsfabrikk
 • Samarbeid med hjelpemiddeltekniker
 • Kontor og resepsjon
 • Transportoppdrag
 • Bilvask
 • BUA Selbu (oppstart i løpet av 2019)
 • Vaskeri
 • Grafisk arbeid
 • Utvikle ferdigheter på PC/Mac
 • I tillegg har vi et nært samarbeid med det lokale næringslivet i Neadalsføret i forhold til hospitering i det ordinære arbeidslivet.

Statistikker 2008 -2018

“Hvis man er i dårlig
humør en dag når
man drar hjemmefra,
så blir man i godt humør
når man kommer dit.”

Deltaker
“Oppholdet mitt
på Selbu Trykk
fikk meg
til å ta det
første steget…”

Deltaker
“Som deltaker på
Selbu Trykk er du like
mye verdt som resten.
Du blir ikke satt på
sidelinjen.”
Deltaker
“Tilrettelegger var
helt enestående mot
meg. Bare det å bli
sett og hørt, og måten
hun tok tak i ting på!”
Deltaker