SELBU TRYKK

MER ENN ET TRYKKERI

ASVL

Equas

SELBU TRYKK

Selbu Trykk er en sammensatt bedrift. I tillegg til å være en arbeidsmarkedsbedrift, driver vi et profesjonelt trykkeri med en grafisk avdeling som leverer kvalitetsprodukter innenfor reklame. 

Selbu Trykk så dagens lys i 1974. I begynnelsen var vi et rent trykkeri, men i 1992 startet vi opp som attføringsbedrift med 8 VTA plasser. I 2003 utvidet vi med 5 APS plasser (i dag AFT). Arbeidsmarkedstiltakene er kjernevirksomheten på Selbu Trykk. I dag har vi 15 VTA plasser og 6 AFT (Arbeidsforberedende trening) plasser.

Vi har tiltakene VTA (varig tilrettelagt arbeid) og AFT (arbeidsforberedende trening) fra vår oppdragsgiver NAV Trøndelag. Sekundærvirksomheten, og det vi kaller den profesjonelle delen av bedriften, er vår avdeling for grafisk design og trykking i forbindelse med den. Det som produseres av grafisk design og trykksaker skaper en arbeidsarena for våre tjenestemottakere ute i trykkeriet. Arbeidsmarkedstiltakene og avdelingen for grafisk design henger nøye sammen. Jo mer vi har å gjøre på førtrykk – desto flere varierte oppgaver kan vi tilby deltakerne. 

Vi tilbyr også arbeidsarena i vår vaskeridrift, samt at vi har hospitering i andre bedrifter.

I vår hovedbygning med trykkeriet finner du daglig leder, to som jobber med tilrettelegging i forbindelse med arbeidsmarked, fire grafiske designere og to
som jobber i selve trykkeriet. På vaskeriet jobber det to ansatte. 

Til sammen er vi 11 ordinære ansatte.

PRODUKTER OG TJENESTER

– Idéer og konsepter
– Utvikling logo
– Utvikling bedriftsprofil
– Videoproduksjon
– Hjemmeside design
– Fotografering
– Dronefoto
– Animasjoner
– Give-aways og penner
– Storformat print
– Klistremerker
– Etiketter
– Skilt
– Invitasjoner
– Menyer
– Takkekort
– Restaurering bilder
– Presentasjoner
– 3D-modellering
– Brosjyrer og flyers
– Blader, magasiner
– Bøker og aviser
– Plakater
– Visittkort
– Kalendere
– Beachflagg
– Restaurering gamle bilder
– Emballasje
– Vindusfoliering
– Bilreklame
– CD-cover
– Trykk på tekstiler
– Bannere
– Roll up

 

22

Deltakere i arbeid

3000

Fornøyde kunder

57000

Ferdige prosjekter

7563

Kopper med kaffe
“Hvis man er i dårlig
humør en dag når
man drar hjemmefra,
så blir man i godt humør
når man kommer dit.”

Deltaker
“Oppholdet mitt
på Selbu Trykk
fikk meg
til å ta det
første steget…”

Deltaker
“Som deltaker på
Selbu Trykk er du like
mye verdt som resten.
Du blir ikke satt på
sidelinjen.”
Deltaker
“Tilrettelegger var
helt enestående mot
meg. Bare det å bli
sett og hørt, og måten
hun tok tak i ting på!”
Deltaker